DRIV
Fremtidens Tunnelrapportering

Innsikt

Innsiktsmodulen til DRIV strømmer live data til brukeren overalt av utført arbeid, eksempler på dette kan være salver, bolter, påløpte kostnader, fremdrift med mer. DRIV inneholder også kartløsninger som visualiserer fremdriften og salvedata.

Kontor

Kontorløsningen er kontrolltårnet for tunnelprosjekter som utføres med DRIV. Her kan formenn og anleggsledere godkjenne utført arbeid, sende over mengderapporter til byggherre og holde en komplett oversikt over fremdrift og pågående arbeid.

Felt

DRIV sin feltløsning fungerer både offline og online, og er skreddersydd for bruk på mobil og nettbrett.

All datafangst er optimalisert slik at brukeren skal minimere tiden på rapportering.

Admin

I adminmodulen så etableres prosjekter, prosesskoder, tilganger, leverandører med mer. Her administerers hele prosjektet inklusive tilganger

Alt er intuitivt bygget opp og betjenes av prosjektene uten behov for IT-støtte.

Bakgrunn

DRIV, er en programvare utviklet av Skanska Digital for å gi en fullstendig oversikt over tunneldrivningen. Løsningen er bygget på et moderne rammeverk, og er koblet opp mot byggherres prosesskoder og prosjektbibliotek. Samtidig muliggjør DRIV at entreprenøren kan importere data fra ønskede kilder via API-tilgang. Per i dag er blant annet data fra underentreprenør på sprøytebetong og injeksjonsrigger fullintegrert.

Skanska anser DRIV som den mest komplette løsningen for å holde kontroll over tunneldriving. Løsningen ble utviklet i sammenheng med E08 – ny vannforsyning Oslo kommune, og er i dag i bruk på alle Skanskas tunnelprosjekteter.

Bli bedre kjent med DRIV ?

DRIV dekker alle type underjordprosjekter, som for eksempel samferdselstunneler, vannkraftverk og vannforsyningsanlegg.

Hvis du er interresert i å vite mer om DRIV, ta gjerne kontakt så setter vi opp et uforpliktende oppstartsmøte.