Vår Portefølje

Investering i teknologi

Skanska Digital investerer i tidligfase programvareselskaper for bygg- og anleggsbransjen der disse komplementerer vår kjernevirksomhet. Vi ser etter fremragende selskaper med sterke vekstambisjoner og mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig bygg- og anleggsbransje.

Vi tar en aktiv rolle som eier og som et av verdens ledende entreprenørkonsern tilfører vi dyp bransjeerfaring og et internasjonalt nettverk.

Ditio

Ditio er markedsledende leverandør av programvare for anleggsbransjen. Ditio gir entreprenøren et system som sørger for datafangst og gir full oversikt og kontroll over gjennomføringen av komplekse anleggsprosjekter.

Med Ditio får bedrifter i anleggsbransjen et system som skaper full oversikt over timelister, lønn, HMS, KS, dokumentasjon på arbeid, kontroll på kjøretøyene, effektivisering av massetransport og et verktøy anleggsledere kan bruke for å få kontroll på anleggsplassen.

Ditio er en app som samler data fra anleggsplassen i sanntid og anleggslederen får oversikt over hva som skjer på hvert anleggs prosjekt og vil kunne gjøre justeringer på arbeidet som utføres der og da på anleggsplassen som skaper et mye bedre overblikk på hver anleggsplass. Ditio effektiviserer også masse transporten for enkelte aktører med opp til 20%, som igjen gjør at entreprenøren er mer klimavennlig i sin drift og kutter drivstoff kostnaden sin betydelig.

Simenergi

Simenergi er Norges ledende fagmiljø på beregning av energibruk og inneklima i bygninger. Simenergi utvikler og leverer energiberegningsverktøy for både næringsbygg og private boliger. Over 40 % av verdens klimagassutslipp kommer fra bygg, anlegg og eiendom. For oss er det viktig å kunne bidra til lavere energibruk og mindre utslipp gjennom teknologien vi utvikler.

Derfor sørger vi for at verktøyene våre er tilrettelagt for beregninger mot de mest ambisiøse klimastandardene i Europa. Målsetning er at vår teknologi skal være førstevalget når fremtidens energi- og klimaeffektive bygg skal designes, sertifiseres og verifiseres.