REALITY CAPTURE
Virkeligheten gjenskapt digitalt

Laserskanning

Skanska med sitt topp moderne utstyr sikrer at virkeligheten blir fanget med helt nøyaktige mål. Laserskanning brukes for å lage grunnlag for prosjektering, 3D-modellering, Scan2BIM, finne planhetstoleranse og generell kartlegging av områder.

Laserscanningen fanger opp detaljer som dimensjoner farger og representasjon, og kan kartlegge opp mot 1 million punkter per sekund. Med god rekkevidde på utstyret muliggjør dette også scanning av store områder utendørs på en rask og effektiv måte.

U

Dronetjenester

Skanska har droner med et vidt spekter av sensorer som kan samle data til mange ulike formål. Skanska er en av Norges største droneoperatører med 50+ sertifiserte dronepiloter.

Vi kan bl.a. levere ortofoto, DTM og DSM, punktskyer, 3D-mesh og kotekart. Ved hjelp av LiDAR fra drone kan vi levere situasjonsmåling under vegetasjon. Vi benytter også termisk kamera for å utføre termisk inspeksjon.

Dataene tigjengeliggjøres enkelt via nettbasert innsynsløsninger.

 

Digital Tvilling

Skanska benytter sine geomatikere til å skape digitale tvillinger som kan benyttes til mange ulike formål. En digital tvilling kan være nyttig gjennom hele prosjektfasen. Eksempler på bruk kan være

  • Tidlig i prosjekteringsfasen  – for en korrekt geometrisk representasjon av bygg.
  • Under byggeperioden  – for kvalitetssikring
  • Etter endt byggeperiode  – for dokumentasjon og digital drift og vedlikehold

 

GIS

Skanska benytter GIS-verktøy for å sammenstille teori og virkelighet. Vi hjelper kundene våre med innhenting av informasjon fra ulike sensorer, samt presentere data i web-baserte innsynsløsninger. 

Skanska baserer seg på ledende teknologi, noe som muligjør det best mulige sluttproduktet til kundene våre.

Vi har markedsledene erfaring og kunnskap innen gjenskaping av digitale representasjoner av eksisterende konstruksjoner og områder, samt å kombinere disse sammen med nye modeller.
Skanska dekker alle bransjer og fagområder, alt fra sjø, bygg infrastruktur, til filmproduksjon. Lenger ned på siden finner du eksempler der spisskompetansen er benyttet. Ta kontakt hvis du vil vite mer.

Ledende på droner

Skanska er en av Norges største droneoperatører med 50+ sertifiserte piloter fra Luftfartstilsynet. Fra droneoverflyvninger besitter Skanska ekspertkunnskap på å transformere disse dataene til 3D-modeller, punktskyer eller andre informasjonsbærere.

Skanska har utstyr for å skape de beste dronebildene og modellene på markedet. Dronebilder korrigeres for bildeforvrengning og sys sammen under etterbehandling. Dette gjøres for å lage et svært nøyaktig ortomosaikk-kart. Hver piksel inneholder 2Dgeoinformasjon (X, Y) og kan brukes til nøyaktige målinger, for eksempel horisontale avstander og overflater. Volumberegninger kan tas rett ut fra disse modellene, og modellene muliggjør sammenlikning over tid via intuitive webbaserte grensesnitt. 

Leveranser

Termisk inspeksjon
Termisk inspeksjon
Termisk inspeksjon

Ortofoto

Ortofoto er en todimensjonal representasjon av et område i form av et bilde. Skanska har utstyr for å skape de beste dronebildene og modellene på markedet. Disse modellene har også geografiske data slik at de kan sys sammen med eksisterende kartlag.

Ortofoto kan brukes for oppfølging av produksjon, rigg planlegging, dokumentasjon av et prosjekt på et bestemt tidspunkt.

 

 

Termisk inspeksjon

Skanska gjennomfører inspeksjoner av bygg og infrastruktur ved hjelp av droner. På denne måten har vi mulighet til å gjennomføre inspeksjoner av utilgjengelige steder uten å leie inn spesialutstyr eller utsette personell for fare.

Termiske inspeksjoner gir en bedre forståelse av tilstanden til bygningen. Det oppdages enkelt temperaturforskjeller som igjen kan indikere manglende, skadet eller utilstrekkelig isolasjon, luftlekkasjer i bygningskonvolutt, fuktinntrengning eller lignende. Dette er feil som fort blir kostbare for boligeiere og kommersielle bygningseiere.

 

3D-Modeller

Skanskas droner utfører oppdrag med kamera som tar høyoppløselig bilder. Disse bildene brukes deretter som underlag  for å produsere  høyoppløselige 3D-modeller i form av punktsky eller triangelmodell.

En slik 3D-modell / punktsky kan brukes til mengdeberegning, innhenting av tverrprofiler, ekstrahere punkter og linjer eller utføre  analyser som understøtter bestillers behov.

 

Innendørsscanning

Skanska leverer tjenester for bygging av digitale tvillinger av bygg. Dette gjøres ved bruk av mobile scannere, og sluttproduktet til kunde er løsninger som kjører i en nettleser, der brukerene kan bevege seg rundt i bygget, samtidig som det er mulig å populere datamodellen med egne data.

Digitale tvillinger kan være en innovativ og verdifull løsning som kan bidra til å forbedre forståelse og håndtering av virkelige objekter eller systemer.