STØP
Oppnå full kontroll på støpeprosessen

Innsikt

Innsiktsmodulen til STØP strømmer data av alt utført arbeid live til brukeren. Eksempler på dette kan være informasjon rundt armering, forskaling og fremdrift. STØP inneholder også 3D-visninger som visualiserer fremdrift og status i modell.

Kontor

Kontorløsningen er kontrolltårnet for konstruksjoner som utføres med STØP. Her kan formenn og anleggsledere godkjenne utført arbeid, sende over støpedagbøker til byggherre og holde en komplett oversikt over fremdrift og pågående arbeid.

Felt

STØP sin feltløsning fungerer både offline og online, og er skreddersydd for bruk på mobil og nettbrett.

All datafangst er optimalisert slik at brukeren skal minimere tiden på rappotering.

Admin

I adminmodulen etableres prosjekter, tilganger,  leverandører med mer.

Alt er intuitivt bygget opp og betjenes av prosjektene uten behov for IT-støtte.

Bakgrunn

STØP er en programvare utviklet av Skanska Digital for å gi en fullstendig oversikt over bygging av konstruksjoner. Løsningen er bygget på et moderne og skybasert rammeverk, og er koblet opp mot byggherre. Samtidig muliggjør STØP at entreprenøren kan koble opp API-data fra alle kilder. Per i dag er også UE på betong fullintegrert.

STØP er den mest komplette løsningen for å holde kontroll over bygging av konstruksjoner og gir brukerne et 360 graders overblikk over produksjonen. Løsningen er i dag i bruk på alle Skanskas nye anleggsprosjekteter.

Bli bedre kjent med STØP ?

STØP  kan brukes på alle typer betongkonstruksjoner, både over jord og under jord.

Hvis du er interessert i å vite mer om STØP, ta kontakt så setter vi opp et uforpliktende oppstartsmøte.