Skanska Digital
Vi digitaliserer bygg & anleggsbransjen

Om oss

Skanska Digital er Skanskas digitale utviklingsenhet der vi utvikler industriell programvare for bygg- og anleggsbransjen.

Våre løsninger bidrar til økt presisjon, bedre operasjonell effektivitet og mer bærekraftig gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Utvalgte produkter & tjenester

Utvalgte produkter
& tjenester

Driv

DRIV, er en programvare utviklet av Skanska Digital for å gi en fullstendig oversikt over tunneldrivningen. Løsningen er bygget på et moderne rammeverk, og er koblet opp mot byggherres prosesskoder og prosjektbibliotek. Samtidig muliggjør DRIV at entreprenøren kan importere data fra ønskede kilder via API-tilgang. Per i dag er blant annet data fra underentreprenør på sprøytebetong og injeksjonsrigger fullintegrert. Full offline støtte.

Støp

STØP strømlinjeformer dokumentasjons prosessen ved bygging av konstruksjoner. Løsningen gir brukeren oversikt over alle kontroller som må utføres, støpeprosesser, respeter mm. Et digitalt verktøy utviklet med sluttbrukeren i fokus, som gir brukerne et 360 graders overblikk over produksjonen.

Spreng

SPRENG fra Skanska er en nyskapende programvare utviklet for å forbedre effektiviteten og kvalitetssikringen av sprengningsoperasjoner, samtidig som den oppfyller alle krav fra DSB. Denne programvaren integrerer rystelsesmålere, As-Built data, og fungere like godt offline som online på mobil. Systemet er bygget på toppen av REST APIer som gjør det meget enkelt å dytte data inn og ut av systemet.

Drone_Skanska

FalkEN

FalkEN – Falk Enviromental samler og distribuerer alle relevante data fra sensorer og systemer som er i bruk på et bygg eller anleggsprosjekt. Dette blir distribuert til relevante sluttbrukere via nettleser, her ligger også oppdaterte kart og drone ortofoto så all data kan sees live og sammenheng, slik at brukerne kan ta datadrevne beslutninger.

Digital Systematisk Ferdigstillelse

Fullstendig kontroll på dine tekniske systemer

Mer kommer snart

Vår
Portefølje

Skanska Digital investerer i tidligfase programvareselskaper for bygg- og anleggsbransjen der disse komplementerer vår kjernevirksomhet. Vi ser etter fremragende selskaper med sterke vekstambisjoner og mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vi tar en aktiv rolle som eier og som et av verdens ledende entreprenørkonsern tilfører vi dyp bransjeerfaring og et internasjonalt nettverk.

Partnere

Skanska Digital jobber i flere langsiktige samarbeid og partnerskap med ledende selskaper og forskningsinstitusjoner i Norge. Sammen er vi i full gang med blant annet flere store forskningsprosjekter. Her utvikler vi avanserte digitale løsninger som flytter industrien mot en mer bærekraftig gjennomføringsmodell. Vi vet at vi er sterkere sammen og ser etter flere partnere. Ønsker du å bli en partner med Skanska Digital, er det bare å ta kontakt!

Skanska Digital Partnere