Skanska Digital
Vi digitaliserer bygg & anleggsbransjen

Om oss

Skanska Digital er Skanskas digitale utviklingsenhet der vi utvikler industriell programvare for bygg- og anleggsbransjen basert på dyp bransjeerfaring på prosjektenes premisser. Våre løsninger bidrar til økt presisjon, bedre operasjonell effektivitet og mer bærekraftig gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Utvalgte produkter & tjenester

Utvalgte produkter
& tjenester

Driv

STØP strømlinjeformer dokumentasjons prosessen ved bygging av konstruksjoner. Løsningen gir brukeren oversikt over alle kontroller som må utføres, støpeprosesser, respeter mm. Et digitalt verktøy utviklet med sluttbrukeren i fokus, som gir brukerne et 360 graders overblikk over produksjonen.

Støp

STØP strømlinjeformer dokumentasjons prosessen ved bygging av konstruksjoner. Løsningen gir brukeren oversikt over alle kontroller som må utføres, støpeprosesser, respeter mm. Et digitalt verktøy utviklet med sluttbrukeren i fokus, som gir brukerne et 360 graders overblikk over produksjonen.

Drone_Skanska

Reality Capture

Reality Capture involverer bruk av avanserte teknologier som 3D-laserskannere, punktskyskanning med blant annet droner og 360-graders kameraer for å gjenskape en digital tvilling av virkeligheten. Ved å fange opp feltforhold raskt og nøyaktig oppdateres den digitale tvillingen kontinuerlig gjennom prosjektets levetid.

Vår
Portefølje

Skanska Digital investerer i tidligfase programvareselskaper for bygg- og anleggsbransjen der disse komplementerer vår kjernevirksomhet. Vi ser etter fremragende selskaper med sterke vekstambisjoner og mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vi tar en aktiv rolle som eier og som et av verdens ledende entreprenørkonsern tilfører vi dyp bransjeerfaring og et internasjonalt nettverk.

Partnere

Skanska Digital jobber i flere langsiktige samarbeid og partnerskap med ledende selskaper og forskningsinstitusjoner i Norge. Sammen er vi i full gang med blant annet flere store forskningsprosjekter. Her utvikler vi avanserte digitale løsninger som flytter industrien mot en mer bærekraftig gjennomføringsmodell. Vi vet at vi er sterkere sammen og ser etter flere partnere. Ønsker du å bli en partner med Skanska Digital, er det bare å ta kontakt!

Skanska Digital Partnere